Ciemna strona współczesnej kultury pracy: mobbing

Ciemna strona współczesnej kultury pracy: mobbing

Mobbing to zjawisko, które narasta w ciągu ostatnich kilku lat. Odnosi się do wzorca nękania w miejscu pracy, które często jest określane jako forma nękania i zastraszania. Mobbing ma miejsce, gdy ktoś zostaje wytypowany do krytyki, ośmieszenia lub zastraszenia przez innych członków organizacji lub zespołu. Mobbing jest często określany jako ciemna strona współczesnej kultury pracy.

To zjawisko, które narasta w ciągu ostatnich kilku lat. Odnosi się do wzorca nękania w miejscu pracy, które często charakteryzuje się nękaniem i zastraszaniem. Mobbing ma miejsce, gdy ktoś zostaje wytypowany do krytyki, ośmieszenia lub zastraszenia przez innych członków organizacji lub zespołu. Najczęstszymi ofiarami są kobiety na stanowiskach takich jak inżynierowie i programiści, które są wyśmiewane, ponieważ są postrzegane jako niewystarczająco techniczne lub niewystarczająco kompetentne. Stosowany jest jednak w różnych branżach i również wśród mężczyzn. Rozwiązaniem tego problemu mogą być szkolenia mobbing, które pozwalają skutecznie pozbyć się problemu w miejscu pracy.

Co to jest mobbing i jak może zaszkodzić w firmie?

Mobbing to termin odnoszący się do grupy osób atakujących i nękających daną osobę. Może przybierać formę cyberprzemocy, publicznego zawstydzania, rozpowszechniania plotek i plotek. Tego typu zachowanie może zaszkodzić reputacji firmy, a także stworzyć środowisko pracy, które nie sprzyja produktywności. Istnieją różne rodzaje mobbingu: fizyczny, werbalny, psychologiczny lub seksualny. Polityka dotycząca nękania może zapobiec występowaniu tego zjawiska w firmie.

Wpływ mobbingu na kulturę firmy

Mobbing to zachowanie, w którym osoba lub grupa osób w organizacji zazwyczaj atakuje i nęka jedną lub więcej osób w organizacji. Wpływ mobbingu na kulturę firmy zależy od tego, w jaki sposób jest on obsługiwany przez kierownictwo. Może to prowadzić do dużej rotacji, niskiego morale i innych negatywnych konsekwencji w zależności od reakcji na incydent. Wiele firm nadal uważa, że mobbing im się nie zdarza, ponieważ nie mają tak toksycznego środowiska pracy, jak inne firmy. Ale może to być jeden z tych momentów, w których ważne jest, aby te korporacje podjęły proaktywne działania, zanim stanie się to również dla nich poważnym problemem.

Jak zapobiegać lub zakończyć mobbing w Twojej firmie?

Aby zapobiec lub zatrzymać mobbing, musisz mieć efektywną kulturę pracy. Aby stworzyć taką kulturę, zespół kierowniczy Twojej firmy musi zrozumieć, jak działa mobbing i jakich znaków szukać, aby uniknąć tego problemu. Najlepszym sposobem zapobiegania lub zaprzestania mobbingu w Twojej firmie jest zapewnienie odpowiedniej struktury przywództwa z jasnymi rolami i obowiązkami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *