Afazja: co to jest i jak ją zdiagnozować?

Afazja: co to jest i jak ją zdiagnozować?

Afazja to zaburzenie neurologiczne, które charakteryzuje się niezdolnością do produkowania lub rozumienia języka. Może to być spowodowane udarem, uszkodzeniem mózgu lub chorobami zwyrodnieniowymi mózgu.

Najczęstszą formą afazji jest afazja ekspresyjna. Odnosi się do niezdolności do mówienia i często jest spowodowane uszkodzeniem obszarów językowych w lewej półkuli mózgu. Kluczowa jest jednak odpowiednia diagnoza afazji, postawiona przez specjalistę.

Istnieją trzy główne typy afazji:

 1. Afazja ekspresyjna: Utrata lub upośledzenie produkcji języka mówionego
 2. Afazja receptywna: Utrata lub upośledzenie rozumienia języka mówionego
 3. Afazja mieszana: upośledzenie zarówno produkcji, jak i rozumienia mowy

Afazja może więc wpływać na zdolność mówienia, czytania, pisania i rozumienia języka. Najczęstsze objawy afazji to:

 • Trudność w znalezieniu właściwego słowa,
 • Powolna mowa,
 • Niemożność nazywania przedmiotów lub osób,
 • Brak możliwości śledzenia rozmowy lub kontynuowania rozmowy,
 • Brak umiejętności czytania lub pisania,
 • Zamieszanie dotyczące wyrażania liczb.

Jaka jest różnica między afazją a dysleksją?

Afazja może utrudniać komuś mówienie lub rozumienie języka mówionego. Może również wpływać na umiejętności czytania i pisania. Osoba z afazją może mieć problemy ze znalezieniem słów, zrozumieniem tego, co mówią inni lub pisaniem własnych zdań. Mogą używać gestów lub innych niewerbalnych form komunikacji zamiast słów.

Dysleksja to zaburzenie czytania, które może utrudniać czytanie i literowanie słów. Różnica między afazją a dysleksją polega na tym, że dysleksja wpływa na zdolność czytania, podczas gdy afazja wpływa na zdolność mówienia i pisania.

Osoby z afazją mogą nadal prowadzić satysfakcjonujące życie, a jest na to wiele sposobów!

 • Bierz udział w zajęciach, które nie wymagają mówienia,
 • Naucz się języka migowego lub innych języków wizualnych,
 • Znajdź sposoby komunikowania się bez słów,
 • Użyj technologii, aby pomóc Ci się komunikować.

Różne typy afazji

Istnieją trzy rodzaje afazji: receptywna, ekspresyjna i mieszana. Osoba z afazją receptywną ma trudności ze zrozumieniem mowy i słów pisanych; afazja ekspresyjna to niezdolność do płynnego mówienia; afazja mieszana występuje wtedy, gdy upośledzone są zarówno umiejętności receptywne, jak i ekspresyjne. Różne typy afazji wpływają na różne części przetwarzania języka w mózgu. Rodzaj uszkodzenia decyduje o tym, jaki rodzaj upośledzenia będzie skutkował jakimi objawami. Na przykład, jeśli dana osoba ma uszkodzony płat czołowy, może mieć problemy z wyrażaniem się werbalnie, ponieważ ten obszar jest odpowiedzialny za wytwarzanie dźwięków mowy.